Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmeid töötleb Ikigai OÜ Reg. nr. 14712342, Harju maakond, Saku vald, Saku alevik, Kesk tn 7, 75501, telefon +372 5858 3018 e-post info@ikigaisolar.ee

Töödeldavad isikuandmed

Ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoni number, e-post, kaupade ja teenuste maksumus ja vormides esinevad andmed.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Isikuandmeid kasutatakse hinnapäringutele vastamiseks ja nende haldamiseks. Tellimuste haldamiseks, kauba kohaletoimetamiseks ja paigaldamiseks. Andmeid kasutatakse teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt. raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad kellele info edastatakse

Isikuandmed edastatakse klienditoele tellimuste, tugiteenuste ja muu info haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks ning teenusepakkuja poolt osutatavale raamatupidajale. Isikuandmeid võidakse edastada teenuste pakkujatele, kui see on vajalik Ikigai OÜ leppinguliste kohustuste täitmiseks.

Turvalisus ja andmete ligipääs

Isikuandmeid hoitakse veebimajutus.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada toodete kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Me ei väljasta Teie andmeid käesolevates tingimustes nimetamata isikutele ilma Teie nõusoleku või taotluseta, välja arvatud juhul, kui oleme selleks kohustatud vastavalt seadustele.

Isikuandmetega tutuvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Säilitame Teie isikuandmeid seni, kuni me vajame neid lepingu täitmiseks või meie õigustatud huvi alusel ning pärast seda seni, kuni meie lepingulisest suhtest tulenevalt võib veel nõudeid tekkida, või kuni andmete säilitamine on meile kohustuslik (üldjuhul kuni 3 aastat pärast lepingu lõppemist).

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@ikigaisolar.ee.
Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest e-posti (info@ikigaisolar).

„Küpsised“

Ikigai OÜ kasutab oma veebilehel „küpsiseid“, millega Klient saab nõustuda, kui otsustate Ikigai veebilehte kasutada. „Küpsised“ aitavad Ikigai`l kliendile pakutavaid teenuseid parandada ja Teie jaoks mugavamaks muuta.

Kogume andmeid selle kohta, kuidas Klient suhtleb Ikigai veebilehe ja/või rakendusega. Lisaks sellele kogume teavet Kliendi arvutist või seadmest, nagu näiteks IP-aadress, kliendi kasutatav veebilehitseja ja keeleseaded. Neid andmeid kasutame statistilistel eesmärkidel veebilehtede ja rakenduste parandamiseks ja kliendile kohandatud sisu kuvamiseks.

Kui Te eelistate, et Teie isikuandmeid veebilehel ei töödeldaks, saate aktiveerida oma veebilehitseja privaatse sirvimise (private browsing) funktsiooni.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (Ikigai OÜ Reg. nr. 14712342, Harju maakond, Saku vald, Saku alevik, Kesk tn 7, 75501, telefon +372 58 583 018 e-post info@ikigaisolar.ee).