tehtud tööd

13W

Eramaja HArjumaal

34kW

Kaarhallid saaremaal

16.5kW

Eramaja haaslaval

13.8 kW

vao

200 kW

jüri külmhoone

25 kW

Raasiku maapark

50 kW

RÕNGU lamekatus

12 kW

eramaja sakus

50 kW

Lehmja tööstushoone